FACEBOOK REKLAMA

s reklamou na facebooku „zasiahnete“ veľkú skupinu ľudí. umožňuje presné zacielenie na vek, pohlavie lokalitu či záujmy danej skupiny

ZA 10 € OSLOVÍTE AŽ 5.000 ĽUDÍ DENNE

zacielenie

facebook umožňuje svoje reklamy zacieliť veľmi precízne na vek, pohlavie, lokalitu a tiež záujmy skupiny ľudí. toto môže byť veľká výhoda pri plánovaní publika, ktoré chcete

príprava grafiky

aby na reklamu niekto klikol, musí byť pútavá. pripravíme vám potrebnú grafiku tak, aby bola celá reklama pekná a zobrazovala sa správne na všetkých typoch zariadení

g

meranie úspešnosti

v štatistikách úspešnosti reklamy vidíte, koľkým ľudom sa zobrazila, koľkí na ňu klikli, uvidíte tiež vek a pohlavie publika. po takto presnej analýze môžeme reklamu prispôsobiť na čo najnavštevovanejšie publikum a zefektívniť ju tak

starostlivosť

nastavením účinnej reklamy to nekončí. treba sa o ňu starať, pravidelne ju anylyzujeme, priebežne upravujeme tak, aby prinášala stále novích zákazníkov

predpokladaná návštevnosť

facebook už pri plánovaní konkrétneho publika, ktorému sa má reklama zobraziť, vypočíta predpokladaný počeť ľudí, ktorí vašu reklamu uvidia. za svoje investované peniaze tak už dopredu máte predstavu o približnej návštevnosti reklamnej kampane

SME CERTIFIKOVANÍ

Share This