REKLAMA

ZA 10€ AŽ 10.000 ĽUDÍ

až toľko ludí oslovíte denne. facebook navyše umožňuje reklamu zacieliť veľmi precízne na vek, pohlavie, lokalitu a tiež záujmy ľudí

PREDPOKLADANÁ NÁVŠTEVNOSŤ

facebook už pri plánovaní konkrétneho publika, ktorému sa má reklama zobraziť, vypočíta predpokladaný počeť ľudí, ktorí vašu reklamu uvidia. za svoje investované peniaze tak už dopredu máte predstavu o približnej návštevnosti reklamnej kampane

MERANIE ÚSPEŠNOSTI

v štatistikách reklamy vidíte, koľkým ľudom sa zobrazila, tiež ich vek a pohlavie, koľkí na ňu klikli. preto vieme reklamu efektívne prispôsobiť na požadované publikum

PRÍPRAVA GRAFIKY

aby na reklamu niekto klikol, musí byť pútavá. pripravíme vám potrebnú grafiku tak, aby bola celá reklama pekná a zobrazovala sa správne na všetkých typoch zariadení

STAROSTLIVOSŤ

nastavením účinnej reklamy to nekončí. treba sa o ňu starať, pravidelne ju analyzujeme, priebežne upravujeme tak, aby prinášala stále lepšie výsledky

SME CERTIFIKOVANÍ

Share This